Dedičstvo

Od roku 1649 do súčasnosti
Behom sedemnásteho storočia vzniklo vo Fínsku niekoľko železiarní. Veľká plocha lesov spolu s nespútanou silou vody a dostatkom riek vhodných na dopravovanie materiálu vytvárala ideálne podmienky. Železiarne v Antskogu vznikli v roku 1630. Potom nasledovali železiarne v Billnäs v roku 1641. Vo Fiskars začala výroba v roku 1649 a dnes je spoločnosť Fiskars jedným z najstarších výrobcov na svetě.

1649 – Založenie železiarní Fiskars
V dobe, keď boli založené železiarne vo Fiskars, patrilo Fínsko Švédsku, ktoré bolo jedným z najväčších výrobcov ocele v Európe. Švédska kráľovná Christina udelila v roku 1649 dánskemu obchodníkovi Peteru Thorwösteovi privilégium vyrábať kované železné výrobky. Preto potom mohol založiť v malej osade Fiskars v západnom Fínsku vysokú pec a hámor. Jeho firma aj osada sa rýchlo preslávili kvalitnými výrobkami z ocele.

Osemnáste storočie – od oceliarní k výrobe medi
Koncom 18. storočia boli oceliarne prevzaté rodinou Björkmanovou a výroba sa zamerala na spracovanie medenej rudy z blízkej bane v Orijärvi. Po vyčerpaní zásob rudy bola taviaca pec roku 1802 zatvorená. Od tej doby nedochádza vo Fiskars k primárnej produkcii ocele zo železnej rudy.

1822 – Začína Julinova éra
V roku 1822 kúpil Fiskars lekárnik Johan Jacob Julin (neskôr von Julin) z Turku. Fiskars zaznamenalo významný rast a produkcia sa zamerala na sekundárne spracovanie ocele na výrobky. Behom svojho pôsobenia Julin postavil školu, v ktorej deti (vrátane pracujúcich) získavali vzdelanie, a tým premenil Fiskars na modernú firmu. Pokrokový Julin potom založil v roku 1832 prvú presnú kováčňu, ktorá sa zmenila v roku 1837 na prvú strojnú kováčňu v zemi. V tridsiatych rokoch 19. storočia bol vo Fiskars vyrobený prvý parný stroj vo Fínsku. Do konca storočia sa Fiskars mohol pochváliť výrobou štyridsiatich rôznych modelov pluhov, špeciálne navrhnutých pre fínsku pôdu. Tradičný dôraz kladený vo Fiskars na inovácie vzniká práve v tejto dobe.

1883 – Fiskars sa stáva spoločnosťou s ručením obmedzeným

Po smrti J.J. Julina je podnik riedený radou, v ktorej získava najväčší podiel Emil Lindsay von Julin a zakladá s.r.o. V roku 1915 je zaznamenané Fiskars na Helsinskej burze, ako akciová spoločnosť.

1918 – Fiskars rastie a rozvíja sa

Produktivita výroby rastie vďaka zlepšeniu výrobnej technológie a modernizácii valcovní v Åminnefors. Rozširuje sa sortiment a Fiskars zakladá prvú fínsku továreň na výrobu pružín. Spoločnosť kupuje firmu Inha Works v Ähtäri a spoločnosti Billnäs Bruks Ab a Oy Ferraria Ab.

1929 – veľká kríza na burze a recesia
F

ínska ekonomika trpela veľkou hospodárskou krízou z roku 1929, číž bola expanzia spoločnosti Fiskars spomalená. Kríza pretrvávala vo Fínsku do polovice tridsiatych rokov. Napriek tomu sa až do konca druhej svetovej vojny nepodarilo vedeniu spoločnosti Fiskars realizovať plány na prevedenie výroby na sériovú.

1967 – Fiskars ako prvý na svete zahajuje výrobu nožníc s plastovými držadlami
Nožnice s oranžovými držadlami sú jedným z najznámejších výrobkov Fiskars. Ale prečo sú držadlá práve oranžové?
V roku 1967 mali byť vyrobené prvé prototypy nožníc s plastovými držadlami. Dizajnéri sa rozhodovali medzi zelenou, čiernou a červenou farbou držadiel. Keď bol ale vyrábaný prvý prototyp, zostal v lise zvyšok oranžovej farby z predchádzajúcej výroby a technik, ktorý jeho výrobu zabezpečoval, ju použil práve na výrobu prvého prototypu, potom vyrobil ďalšie tri v požadovaných farbách. Hlasovanie v Fiskars potom rozhodlo, že oranžová vyzerá najlepšie. A tak vznikli nožnice, ktoré preslávili spoločnosť Fiskars po celom svete.

Farba Fiskars Orange® bola zaregistrovaná ako ochranná známka vo Fínsku v roku 2003 a USA v roku 2007.

1977 – V USA založená továreň na výrobu nožníc
Expanzia spoločnosti Fiskars začala založením továrne v Spojených štátoch. Prítomnosť v najsilnejšej ekonomike sveta sa ukázala ako úspešná voľba. Tento krok poskytol Fiskars základ medzinárodného obchodu so svojimi výrobkami, rastúci otvorený trh a cenné obchodné a profesné skúsenosti.
21. storočia
V dvadsiatom prvom storočí stavil Fiskars na spotrebné výrobky a firma ďalej rástla vďaka akvizíciám. Spoločnosť Gerber Legendary Blades, ktorá k Fiskars patrí už od roku 1987 a špecializuje sa na outdoorové aktivity, bola ešte posilnená akvizíciou spoločnosti SILVA v roku 2006. Prevzatie spoločnosti Iittala v roku 2007 posilnilo pozíciu Fiskars na poli domácich potrieb, zatiaľ čo firma Leborgne posilnila záhradnú divíziu.

Fiskars dnes
V roku 2009 oslávila firma Fiskars 360 výročie svojho založenia. Dnes je Fiskars medzinárodnou spoločnosťou so zameraním na potreby zákazníkov v oblasti domácich potrieb, záhradného náradia a výrobkov pre pobyt v prírode. Najdôležitejšie značky, ktoré patria Fiskars, sú Iittala, Gerber a Buster. Našou dôležitou súčasťou je aj spoločnosť Wärtsilä.