Servisné sktrediská

Lespol-servis,s.r.o.
Koháryho 93
93401 Levice
Tel.č. +421904310111
servis@lespolservis.sk

Eurocesty s.r.o.
Bratislavská 159/79
90201 Pezinok
Tel.č. +421907937
www.eurocesty.sk

Noka PO s.r.o
Ďumbierska 24
080 01 Prešov
IČO:48207446
DIČ:2120089114
Obch. reg. OS PO, Odd. Sro, vl.č:31633/P Prevádzka:
Sabinovská 88
080 01 Prešov
Tel: +421 51 3811 990
Mob: +421 904 414 942 (servis)
Email: noka@nokatechnika.sk

Železiarstvo JUMI
JUMI s.r.o, Rastislavova 81, 040 01 Košice
Email: obchod@jumi.sk, jumi@jumi.sk
p. Takač , tel.: 0910 830 833

Les, dom, záhrada s.r.o
SNP 200, 03301 Liptovský Hrádok
Email: silvaco@silvaco.sk
p. Lutica, tel.: 0907 861 568