Udržateľnosť

V spoločnosti Fiskars vyrábame nástroje, ktoré naši zákazníci môžu používať na dobré veci, napríklad na vnášanie väčšej radosti do každodenného života, prehlbovanie praktického vzťahu k prírode, uvoľňovanie energie tvorivosti a zvyšovanie šťastia doma i vonku.

Navyše sú naše nástroje navrhnuté tak, aby vydržali po celé generácie, a dokonca navždy.

Ak si vyberiete Fiskars, získate náradie pre dobrú vec.

Zatiaľ čo vy varíte, záhradníčite a vytvárate šťastné chvíle vo svojom živote, my sa snažíme, aby naše výrobky predstavovali vysokú úžitkovú hodnotu.

Zameriavame sa na tri oblasti:

 • Prémiový dizajn pre lepší život
 • Dlhodobý záväzok voči klíme
 • Severské dedičstvo šťastia a spravodlivosti

ktoré zhŕňajú naše úsilie o to, aby značka Fiskars vždy prinášala pozitívny prínos.

Ak si vyberiete Fiskars, získate náradie pre dobrú vec.

PRÉMIOVÝ DIZAJN PRE LEPŠÍ ŽIVOT

Naše náradie je skonštruované tak, aby vydržalo a prinášalo radosť v domácnosti a okolo nej celé desaťročia. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa naše výrobky používali po celé generácie, a dokonca navždy.

 • Vyrábame odolné výrobky s bezkonkurenčnou kvalitou.
 • Životnosť našich výrobkov predlžujeme prostredníctvom procesov renovácie.
 • Kde je to možné, používame recyklované materiály, testujeme obnoviteľné a biologické materiály a vyhýbame sa škodlivým chemikáliám.
 • Optimalizujeme používanie materiálov a minimalizujeme množstvo odpadu.
 • Ako súčasť skupiny Fiskars sme vyhodnotili riziká a príležitosti nášho podnikania v oblasti biodiverzity a snažíme sa minimalizovať naše negatívne vplyvy na prírodné ekosystémy.

Čítajte viac
PRÉMIOVÝ DIZAJN PRE LEPŠÍ ŽIVOT

DLHODOBÝ ZÁVÄZOK K OCHRANE KLÍMY

Naše nástroje inšpirujú ľudí k spojeniu s prírodou, ale naše podnikanie závisí aj od planéty, na ktorej môžeme žiť. Preto sme sa dlhodobo zaviazali k ochrane klímy. 

 • Zaviazali sme sa k vedecky podloženým cieľom znižovania emisií.
 • Školíme a podporujeme našich dodávateľov, aby si stanovili prísne ciele pre svoje emisie.
 • Ako súčasť skupiny Fiskars Group sme si stanovili dlhodobý cieľ nulových klimatických emisií.

Čítajte viac
DLHODOBÝ ZÁVÄZOK K OCHRANE KLÍMY

SEVERSKÉ DEDIČSTVO ŠŤASTIA A SPRAVODLIVOSTI

Naše nástroje sú vyrobené na zvýšenie ľudského šťastia v domácnosti a v jej okolí. Ľudské šťastie a spravodlivosť však berieme vážne aj v našej pracovnej komunite a v celom našom hodnotovom reťazci. V skutočnosti nás k tomu vedie naše severské dedičstvo, keďže história spoločnosti Fiskars je zakorenená v severských hodnotách sociálnej rovnosti, spravodlivosti, otvorenosti a dôvery.

 • Navrhujeme výrobky, ktoré zohľadňujú rozmanitosť a sociálnu inklúziu.
 • Budujeme bezpečné, inkluzívne a sociálne spravodlivé pracoviská pre zamestnancov spoločnosti Fiskars.
 • Rešpektujeme a podporujeme ľudské práva vo všetkom, čo robíme, a to isté očakávame od našich partnerov.
 • Zachovávame naše dedičstvo a investujeme do dediny Fiskars, kde naša značka vznikla.

Čítajte viac
SEVERSKÉ DEDIČSTVO ŠŤASTIA A SPRAVODLIVOSTI

Ciele a záväzky spoločnosti Fiskars v oblasti udržateľnosti

Priekopnícky dizajn proti kultúre vyhadzovania a vytváranie každodenných výnimočných vecí sú dva záväzky skupiny Fiskars, ktorými sa riadia všetky rozhodnutia na úrovni skupiny. Skupina Fiskars neustále sleduje vývoj na všetkých úrovniach spoločnosti.

Čítajte viac o udržateľnosti skupiny Fiskars
Ciele a záväzky spoločnosti Fiskars v oblasti udržateľnosti