Dlhodobý záväzok k ochrane klímy

Naše nástroje inšpirujú ľudí, aby sa spojili s prírodou, ale naše podnikanie závisí aj od toho, aby sa na našej planéte dalo žiť. Preto sme sa dlhodobo zaviazali k ochrane klímy.

Opatrenia v oblasti klímy

Zaviazali sme sa k vedecky podloženým cieľom znižovania emisií.

  • Znížime emisie skleníkových plynov z vlastnej prevádzky o 60% oproti východiskovému roku 2017.
  • Znížime emisie skleníkových plynov z dopravy a distribúcie o 30% oproti východiskovému roku 2018.

Všetky naše vlastné továrne a distribučné centrá (Billnäs, Sorsakoski, Slupsk, Hämeenlinna DC) využívajú 100% elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho máme v našom závode v Slupsku a distribučnom centre v Hämeenlinne nainštalované solárne panely. Distribučné centrum v Hämeenlinne je vykurované vlastnou geotermálnou elektrárňou a dosiahlo nulové emisie uhlíka.

Investujeme do našich tovární s cieľom znížiť spotrebu energie.

Všetky naše vlastné továrne sú certifikované podľa systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.

Testujeme nové materiály na zníženie emisií našich výrobkov. Napríklad v našom kuchynskom riade All Steel používame nehrdzavejúcu oceľ New Circle Green vyrábanú spoločnosťou Outokumpu, ktorá má o 92% nižšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s priemerom v odvetví.

Našich dodávateľov školíme a podporujeme, aby si stanovili prísne emisné ciele.

  • Pokiaľ ide o výdavky na nakupovaný tovar a služby, 60% našich dodávateľov musí mať do roku 2024 vedecky podložené ciele.

  • Zaviazali sme sa znižovať emisie v celom našom hodnotovom reťazci a podporovať našich dodávateľov pri stanovovaní vedecky podložených cieľov.
  • Našich dodávateľov podporujeme organizovaním informačných stretnutí a školení a viac ako polovica dodávateľov spoločnosti Fiskars si stanovila vedecky podložené ciele.

We are committed to

Ako súčasť skupiny Fiskars Group sme si stanovili dlhodobý cieľ nulových emisií na ochranu klímy.

  • Plánujeme znížiť emisie v našich prevádzkach a v celom hodnotovom reťazci na nulovú úroveň do roku 2049, čo je zároveň rok, keď spoločnosť Fiskars dovŕši 400 rokov. Tento cieľ bol predložený na schválenie SBTi.

  • Ako súčasť skupiny Fiskars Group teraz vypracujeme plán, ktorý prekročí krátkodobý rámec a ktorého cieľom je dosiahnuť čistú nulu do roku 2049.

As part of Fiskars Group

Pozrite si naše ďalšie záväzky

Ciele a záväzky spoločnosti Fiskars v oblasti udržateľnosti

Priekopnícky dizajn proti kultúre vyhadzovania a vytváranie každodenných výnimočných vecí sú dva záväzky skupiny Fiskars, ktorými sa riadia všetky rozhodnutia na úrovni skupiny. Skupina Fiskars neustále sleduje vývoj na všetkých úrovniach spoločnosti.

Čítajte viac o udržateľnosti skupiny Fiskars
Ciele a záväzky spoločnosti Fiskars v oblasti udržateľnosti