Základy prerezávania

Prerezávanie podporuje kvitnutie, tvorbu plodov a obnovu. Vďaka prerezávaniu sa do stredu rastlín dostane vzduch a svetlo, čo podporí ich celkový zdravotný stav a posilní ochranu pred chorobami a škodcami.

Základy prerezávania

Prerezávanie podporuje kvitnutie, tvorbu plodov a obnovu. Vďaka prerezávaniu sa do stredu rastlín dostane vzduch a svetlo, čo podporí ich celkový zdravotný stav a posilní ochranu pred chorobami a škodcami.

Ako prerezávať rastliny v záhrade

Vždy je lepšie prerezávať rastliny mierne, než odstrániť naraz priveľké množstvo materiálu. Ak záhradu prerezávate po prvýkrát, pracujte postupne. Rastliny priebežne sledujte, aby ste zistili, ako jednotlivé odrody na prerezávanie reagujú.

Keď rastliny prerežete len mierne, ľahko sa z prerezávania spamätajú a aj naďalej budú vyzerať zdravo. Odporúčame neprerezávať naraz viac než tretinu hmoty koruny. Korunu tvoria olistené konáre vyrastajúce z kmeňa. V prvom rade zabezpečte, aby bol po prerezávaní povrch na mieste rezu rovný a čistý.

Na jar, keď rastliny od marca pučia, sa na kríkoch a stromoch často tvoria vlky. Sú to druhotné vetvičky, ktoré rastú vertikálne na hlavných konároch. Treba ich orezať, pretože rastline zbytočne odoberajú energiu bez toho, aby tvorili kvety alebo plody. Tým získate viac kvetov a plodov, pretože to hlavné konáre donúti rásť horizontálne alebo šikmo do bokov.

Majte na pamäti, že rastlinu treba vždy prerezávať tak, aby sa zachoval jej prirodzený spôsob rastu. Prirodzený spôsob rastu zistíte tak, že sa pozriete na vzhľad dospelej rastliny a danú odrodu si preštudujete. Niekedy sú rastliny vysadené na nevhodnom mieste, kde nemajú dostatok priestoru na svoj prirodzený spôsob rastu, a musia sa často zastrihávať. To nie je dobré ani pre rastlinu, ani pre záhradníka. Namiesto toho, aby ste rastlinu museli často prerezávať, vám odporúčame, aby ste ju nahradili odrodou, ktorá je na dané miesto vhodnejšia.

Upozorňujeme! Všetky rastliny je potrebné prerezávať podľa ich špecifických potrieb. Vyžaduje si to pozorovanie a cvik, aby ste sa naučili, ako bude ktorá odroda na prerezávanie reagovať. 

Ako správne odrezať tenký konár:

 • Veďte rez približne jeden centimeter nad zdravým očkom, aby ste ho nepoškodili; tým z očka vyrastie nový výhonok.
 • Robte čisté, rovné rezy pomocou ostrého nástroja vhodného na danú prácu.
 • Rez vždy veďte nad očkom smerujúcim von. Tak bude mať nový výhonok dostatok miesta na rast a nebude rásť smerom do stredu stromu alebo kríka.

Ako správne odrezať tenký konár:

Ako odstrániť hrubý konár:

 • Konár vždy odrezávajte tak, aby bola rezná rana čo najmenšia.
 • Neodstraňujte konárový krúžok; pomáha stromu rýchlejšie zaceliť ranu.
 • Ťažké konáre sa môžu pri prerezávaní ľahko odlomiť, preto používajte prerezávaciu pílu a techniku troch rezov.

Ako odstrániť hrubý konár:

Remove these from shrubs and trees:

 • Suché, poškodené a choré konáre
 • Konáre sklonené k zemi
 • Prehustené konáre zabraňujúce prenikaniu svetla do vnútornej časti rastliny
 • Konkrétne na mladých rastlinách: odstráňte konáre zvierajúce s kmeňom príliš úzky uhol, konáre rastúce dovnútra alebo nadol a konkurenčné hlavné konáre
 • Vlky, nežiaduce kmeňové a koreňové výhony.

Z kríkov a stromov odstraňujte:

Prečo je prerezávanie dôležité

 • Prerezávanie je jednou z najdôležitejších úloh v rámci starostlivosti o záhradu, pretože zlepšuje zdravotný stav a vzhľad stromov, kríkov a živých plotov.
 • Prerezávaním je možné regulovať celkovú veľkosť, tvar a hustotu rastlín.
 • Správne prerezávanie rastliny aj posilňuje – podporuje rast, kvitnutie, násadu plodov a obnovu.

Prečo je prerezávanie dôležité

Prečo na stanovišti rastlín záleží

Aj keď prerezávanie môže rastlinu podporiť, nepredstavuje univerzálne riešenie a nie vždy pomôže dosiahnuť požadovaný výsledok. Príčinou vytiahnutých a príliš dlhých každoročných prírastkov môže byť nesprávne umiestnenie rastlín pri výsadbe na miesto, ktoré je priveľmi tmavé, slnečné, suché alebo mokré. Pôda im pravdepodobne neposkytuje dostatok živín alebo im ich okolité rastliny odoberajú.

Prečo na stanovišti rastlín záleží

Tri tipy na prerezávanie pre začiatočníkov:

 1. Vždy zabezpečte, aby bol povrch na mieste rezu rovný a čistý: používajte ostré nástroje vhodné na danú prácu.
 2. S prerezávaním to nepreháňajte: nikdy naraz neprerezávajte viac než jednu tretinu rastlinnej hmoty.
 3. S rastlinami sa dobre zoznámte: prerezávajte ich v súlade s ich prirodzeným spôsobom rastu.

Upozorňujeme! Prerezávajte len vtedy, keď je to nevyhnutné – niektoré rastliny prerezávanie nevyžadujú. Môže mať dokonca škodlivé dôsledky, napríklad spomalenie rastu alebo zanesenie infekcie.

Tri tipy na prerezávanie pre začiatočníkov:

Tri metódy prerezávania kríkov

Pri prerezávaní kríkov sa používa niekoľko základných úkonov: presvetľovanie, zmladzovací rez a prerezávanie po výsadbe. Ďalej vám vysvetlíme hlavné typy prerezávania. Upozorňujeme! Okrem týchto metód sa vždy odporúča odstraňovať suché, poranené a choré konáre a časti rastlín.

Presvetľovaním udržíte kríky zdravé a vzdušné

Účelom presvetľovania je podporiť vitalitu rastlín. Je vhodné pre väčšinu rastlín a často býva jedinou metódou prerezávania, ktorú si rastlina vyžaduje. Presvetľovaním sa rastliny udržiavajú vzdušné, čím sa zabraňuje šíreniu chorôb a škodcov. Pri presvetľovaní by ste mali redukovať:

 • Niekoľko najstarších výhonov: staršie konáre spoznáte podľa ich hrubšieho priemeru, malého počtu listov, tmavej farby a šupinatej kôry.
 • Nadmerne zahustené konáre, ktoré zabraňujú tomu, aby sa svetlo dostalo do vnútorných častí kríka.
 • Pováľané, poškodené a choré konáre.

Upozorňujeme! Výhony prerezávajte pri báze, prípadne poškodené výhony režte na mieste vetvenia.

Zmladzovací rez môže čiastočne vyschnutý ker zachrániť

Zmladzovací rez znamená zastrihnutie všetkých výhonov na dĺžku 10 cm – 20 cm skoro na jar, ešte pred začiatkom vegetácie. Je jednoduchý a účinný a používa sa na obnovu čiastočne vyschnutých kríkov, pretože sa rastlina týmto zákrokom revitalizuje a silne vyháňa. Nemal by sa však robiť, ak nie je vyslovene nevyhnutný, pretože skracuje životnosť rastliny. Väčšina rastlín nepotrebuje zmladzovací rez, kým nedosiahne 15 – 20 rokov.

Upozorňujeme! Skôr ako pristúpime k zmladzovaciemu rezu, sa musíme ubezpečiť, že ide o rýchlorastúci druh a pri báze silne odnožuje. Pomaly rastúce druhy (ako napríklad rododendrony, kamélie, pieris, javor japonský, azalky, krušpán, cist, lykovec, prútnatec, granátovník, hamamel, cezmína, trnka, mimóza či rozmarín) sa takto zmladzovať nemôžu, pretože by pre ne zákrok predstavoval riziko.

Ubezpečte sa, že sa ker alebo živý plot dobre vetví

Prerezávanie po jesennej výsadbe sa robí skoro na jar, ešte pred pučaním. Účelom je zaistiť, aby sadenica začala vytvárať nové konáre a aby sa dobre vetvila. Ak rastlinu vysádzate v lete alebo na jeseň, urobte prerezávanie po výsadbe na nasledujúcu jar. Ak má kontajnerová sadenica dodaná s balom päť silných výhonkov s novými konármi, prerezávanie po výsadbe nie je potrebné. Na sadeniciach kríkov, ktoré sa obyčajne dodávajú ako voľnokorenné s jedným výhonkom, je potrebné tento výhonok skrátiť, aby sa rozvetvil.

 1. Zastrihnite výhony na výšku 10–20 cm od zeme
 2. alebo nad vidlicou konára.

Upozorňujeme! Výhonok zastrihnite približne jeden centimeter nad zdravým pukom. Odstraňujte tenké a poškodené výhony.

Zobraziť všetky